Đến năm 2045, Việt Nam sẽ có hệ thống y tế phát triển hiện đại

1
0
Đến năm 2045 Việt Nam có hệ thống y tế hiện đại, ngang tầm với các nước tiên tiến

Ngày 23/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 89/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nâng cao chất lượng mạng lưới dịch vụ y tế từ trung ương đến cơ sở

Chiến lược nhằm đảm bảo mọi người dân có chất lượng Chăm sóc Sức khỏe (CSSK) và sống trong môi trường an toàn, thể chất và tinh thần phát triển. Mục tiêu cụ thể bao gồm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh y tế, ứng phó với biến đổi khí hậu và tình huống khẩn cấp. Chiến lược còn đặt ra các bước kiểm soát yếu tố nguy cơ, quản lý môi trường y tế, và nâng cao sức khỏe dân số.

Tăng cường chất lượng và hiệu suất mạng lưới cung ứng dịch vụ y tế từ trung ương đến cơ sở để đáp ứng biến đổi mô hình bệnh tật, hội nhập quốc tế, và cách mạng công nghiệp 4.0. Xây dựng hệ thống CSSK vững mạnh, giảm khoảng cách về bệnh tật và tử vong giữa các vùng, miền, và nhóm dân tộc. Phát triển y tế ngoại công lập, tăng cường hợp tác giữa công và tư trong cung ứng dịch vụ y tế.

Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế từ trung ương tới địa phương

Duy trì mức sinh thay thế, giảm chênh lệch giữa các vùng và đối tượng, đảm bảo tỉ lệ giới tính khi sinh cân bằng tự nhiên. Tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý, và cải thiện chất lượng dân số. Đặt sự chú ý vào CSSK cho bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi và các đối tượng ưu tiên.

Phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng, chất lượng

Chiến lược đặt ra mục tiêu phát triển nguồn nhân lực y tế về số lượng, chất lượng, và cơ cấu, đặc biệt là tập trung vào y tế cơ sở, vùng nông thôn, khu vực dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, biển đảo. Điều này nhằm đảm bảo cân đối giữa bác sĩ và điều dưỡng, cũng như giữa đào tạo và sử dụng nhân lực y tế.

Công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ cao trong dự phòng, phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh tật, cũng như nghiên cứu và phát triển dược, thiết bị y tế được đặc biệt chú trọng. Chiến lược cũng đề xuất thúc đẩy chuyển đổi số và tận dụng vai trò quan trọng của công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn y tế.

Đào tạo nhân lực ngành y tế
Đào tạo nhân lực ngành y tế

Đồng thời, đảm bảo sự tiếp cận dễ dàng và tính sẵn có của thuốc, vaccine, sinh phẩm, vật tư và thiết bị y tế với chất lượng cao và giá hợp lý, nhằm đáp ứng nhu cầu phòng bệnh và chữa bệnh của cộng đồng. Ưu tiên trong việc phát triển công nghiệp dược, dược liệu, và sản xuất thiết bị y tế trong nước. Kiểm soát an toàn thực phẩm được thực hiện dựa trên đánh giá nguy cơ, theo mô hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi, và khả năng truy xuất nguồn gốc của thực phẩm.

Tăng cường chi tiêu công cho y tế, tối ưu hóa phân bổ ngân sách và nguồn lực, hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Ưu tiên Ngân sách Nhà nước (NSNN) cho y tế dự phòng, cơ sở y tế, và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, biển đảo, bãi ngang ven biển, và các khu vực khó khăn.

Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, chính sách y tế tiếp tục được đổi mới, bảo đảm chất lượng, đầy đủ, đồng bộ; năng lực quản trị hệ thống y tế được nâng cao theo hướng hiệu lực, hiệu quả, minh bạch, hiện đại, hội nhập.

Đến năm 2045 hệ thống y tế phát triển hiện đại

Đến năm 2045, chiến lược y tế hướng tới một hệ thống hiện đại, hội nhập quốc tế, và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhân dân và đảm bảo bao phủ toàn dân CSSK.

Để cải thiện sức khỏe nhân dân, chiến lược đề xuất các biện pháp như thúc đẩy Chương trình sức khỏe Việt Nam, tăng cường Phong trào vệ sinh yêu nước, và tập trung vào cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Mục tiêu bao gồm giảm tỷ lệ trẻ em khuyết tật và ưu tiên các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, biển đảo, và các khu vực khó khăn.

Để tăng cường phòng chống dịch, cần đổi mới y tế cơ sở và tăng đầu tư vào mạng lưới y tế dự phòng, xét nghiệm, dự báo, giám sát, và phát hiện dịch sớm. Quản lý hiệu quả các dịch bệnh và sự kiện y tế, kiểm soát yếu tố nguy cơ, cũng như quản lý và điều trị bệnh không lây nhiễm và mạn tính là quan trọng.

Tới 2045, ngành y tế Việt Nam phát triển hiện đại
Tới 2045, ngành y tế Việt Nam phát triển hiện đại

Thực hiện nâng cao và công bằng trong tiếp cận dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Để cải thiện chất lượng chăm sóc y tế và đáp ứng nhu cầu người bệnh, chiến lược tập trung vào tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng công bằng. Điều này bao gồm việc rút ngắn khoảng cách giữa các địa điểm, đảm bảo chăm sóc toàn diện đặc biệt cho nhóm đối tượng dễ tổn thương và người có bảo hiểm y tế. Chiến lược cũng tập trung vào cải thiện hệ thống phân phối và cung ứng thuốc, vaccine và trang thiết bị y tế an toàn, hiệu quả với giá hợp lý. Đồng thời, đề xuất phát triển sản xuất dược liệu trong nước với chất lượng và giá trị cao để cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

1
0